Data, A.I. en robotica voor de open teelten

Oogst zoals je innoveert!

Innovatie als basis voor succesvolle landbouw

Wij staan deze eeuw voor grote uitdagingen. Eén van die uitdagingen is het veiligstellen van een duurzame voedselvoorziening. Vanzelfsprekend vormen boeren en tuinders hiervoor het fundament. De sector staat echter stevig onder druk, vanuit verschillende kanten. Internationaal door een groeiende wereldbevolking en een veranderend klimaat; lokaal door strengere regelgeving rondom voedselproductie, gewasbescherming en meststoffen. Daarnaast kampt de sector met een groot tekort aan arbeidskrachten.

Slimmer werken door gebruik van robotisering en data

Om deze uitdagingen aan te gaan is het noodzakelijk om te innoveren met hedendaagse middelen en technologie, zodat we slimmer en efficiënter omgaan met onze landbouwgrond. Denk hierbij aan de inzet van robotica, A.I. en data, waarbij traditionele landbouwmethoden worden vervangen door automatisering, optimalisering en opwaardering. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld robots die onkruid wieden, waardoor er geen pesticiden meer hoeven te worden ingezet of juist het gebruik van data om ideale groeiomstandigheden in kaart te brengen of zelfs te voorspellen.

Krachtenbundeling door samenwerking

Om krachtige doorbraken in landbouwinnovatie te realiseren willen wij een optimaal ontwikkelingsklimaat creëren waarin bedrijven snel kunnen schakelen: van idee tot testen en van doorontwikkeling tot marktvalidatie. In de praktijk betekent dit een krachtenbundeling van diverse sterke netwerkorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen om samen te werken aan de volgende punten:

Het gezamenlijke netwerk van deze partijen bevat een groot deel van de Zuid-Nederlandse ondernemingen in de agro- en higtechsector. Onder de naam AgroBOTS werken bedrijven en eindgebruikers samen aan slimme hightech- en gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders.

AgroBOTS: oogst zoals je innoveert!

Innovatie versnellen
Verbinden agro & tech
Versterken en verduurzamen
Vergroten acceptatie
 • 2 november 2023

  Invitation Dutch-German network gathering at AgriTechnica 2023

  On behalf of the Netherlands Trade & Innovate network and regional development agencies we kindly invite you to meet us for drinks at the NL Smart Farming Pavilion at AgriTechnica.

  Lees verder
 • 2 november 2023

  Stimulus Nieuwsbrief november > GLB 2023-2027

  De grootste uitdagingen voor de land- en tuinbouw liggen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en waterkwaliteit. De Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB 2023-2027) concentreert zich hierop en draagt bij aan veerkrachtige agrarische bedrijven, een gezonde natuur en een leefbaar platteland.

  Lees verder
 • 10 oktober 2023

  Inschrijving geopend > lancering vraagstukken Interreg project: “Smart Farming & Food Processing”

  We dagen nu techbedrijven uit om deel te nemen aan deze inspirerende missie. Ben jij een baanbrekend techbedrijf dat de kracht van technologie wil inzetten om de landbouw- en voedselindustrie naar nieuwe hoogten te tillen? Grijp dan deze kans en meld je aan! Samen gaan we de uitdagingen aan die onze sector transformeren, en we hebben JOUW expertise en innovatie nodig om dat te bereiken.  

  Lees verder
 • 21 september 2023

  Eindbijeenkomst AgroBOTS

  Op 7 september jl. heeft High Tech NL Robotics het eerste, maar zeker niet het laatste, AgroBOTS poject afgesloten. Een samenwerking tussen 20 partners dat van start ging in de zomer van 2021.

  Lees verder
 • Direct contact

  Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

  "*" geeft vereiste velden aan