Data, A.I. en robotica voor de open teelten

Oogst zoals je innoveert!

Innovatie als basis voor succesvolle landbouw

Wij staan deze eeuw voor grote uitdagingen. Eén van die uitdagingen is het veiligstellen van een duurzame voedselvoorziening. Vanzelfsprekend vormen boeren en tuinders hiervoor het fundament. De sector staat echter stevig onder druk, vanuit verschillende kanten. Internationaal door een groeiende wereldbevolking en een veranderend klimaat; lokaal door strengere regelgeving rondom voedselproductie, gewasbescherming en meststoffen. Daarnaast kampt de sector met een groot tekort aan arbeidskrachten.

Slimmer werken door gebruik van robotisering en data

Om deze uitdagingen aan te gaan is het noodzakelijk om te innoveren met hedendaagse middelen en technologie, zodat we slimmer en efficiënter omgaan met onze landbouwgrond. Denk hierbij aan de inzet van robotica, A.I. en data, waarbij traditionele landbouwmethoden worden vervangen door automatisering, optimalisering en opwaardering. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld robots die onkruid wieden, waardoor er geen pesticiden meer hoeven te worden ingezet of juist het gebruik van data om ideale groeiomstandigheden in kaart te brengen of zelfs te voorspellen.

Krachtenbundeling door samenwerking

Om krachtige doorbraken in landbouwinnovatie te realiseren willen wij een optimaal ontwikkelingsklimaat creëren waarin bedrijven snel kunnen schakelen: van idee tot testen en van doorontwikkeling tot marktvalidatie. In de praktijk betekent dit een krachtenbundeling van diverse sterke netwerkorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen om samen te werken aan de volgende punten:

Het gezamenlijke netwerk van deze partijen bevat een groot deel van de Zuid-Nederlandse ondernemingen in de agro- en higtechsector. Onder de naam AgroBOTS werken bedrijven en eindgebruikers samen aan slimme hightech- en gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders.

AgroBOTS: oogst zoals je innoveert!

 • 4 juli 2024

  Vlaams Nederlands innovatieprogramma zoekt nieuwe innovatieprojecten

  Lees verder
 • De wereld van morgen heeft vandaag voedselvernieuwers nodig.
  13 juni 2024

  Business Innovation Program Food zoekt voedsel vernieuwer

  Lees verder
 • 14 december 2023

  World FIRA France > 5th call for abstracts

  Due to many requests, the 5th Call for Abstracts on agricultural robotics is open for another month! Don’t miss this last and unique opportunity, you have until 9th January 2024 to submit your project and get the chance to present it during World FIRA 2024, next February. The World FIRA is back for its 8th edition! From 6 to 8 February at Toulouse | France and take part in the unique global event for agricultural robots in action!

  Lees verder
 • 7 december 2023

  Start AgroBOTS 2: vijf innovatieve robotica-oplossingen voor diverse teelten

  Op 29 november jl. is de OPZuid subsidieaanvraag voor het project AgroBOTS 2 toegekend door Stimulus Programmamanagement. Het OPZuid programma 2021-2027 is een Europees subsidieprogramma voor regionale transitie gedreven innovatie. Het subsidiebedrag inclusief cofinanciering van de Provincie Noord-Brabant is toegekend voor een periode van 3 jaar en omvat de ontwikkeling van vijf innovatieve robotica-oplossingen (autonoom wieden, sorteren, detecteren & verpakken) voor verschillende teelten. Het AgroBOTS 2 project is een vervolg op het succesvolle AgroBOTS 1 -initiatief en bundelt krachten tussen agrarische partijen, techbedrijven en netwerk-organisaties om innovatieve robotica-oplossingen te ontwikkelen en demonstreren in verschillende teelten. AgroBOTS 2 wordt grotendeels uitgevoerd in en komt ten goede aan Zuid-Nederland en in het bijzonder de provincie Noord-Brabant.

  Lees verder
 • Innovatie versnellen
  Verbinden agro & tech
  Versterken en verduurzamen
  Vergroten acceptatie

  Direct contact

  Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

  "*" geeft vereiste velden aan