Data, AI en robotica voor de open teelten

Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. Echter staat de sector momenteel behoorlijk onder druk. Door de groeiende wereldbevolking zijn er mondiaal steeds meer monden te voeden. Daarnaast stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit en herkomst van ons voedsel, waarbij de beschikbare landbouwgrond steeds schaarser wordt. De regelgeving rondom voedselproductie en -fabricage wordt verder aangescherpt en er zijn steeds meer eisen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast kampt de sector met een groot tekort aan arbeidskrachten.

Slimmer werken door gebruik van robotisering en data

Om bovenstaande uitdagingen aan te gaan is het van belang om slim te werken en gebruik te maken van hedendaagse middelen en technologie. Robotica en intelligent gebruik van data biedt hierbij mogelijkheid het werk van de teler te automatiseren, optimaliseren en op te waarderen. Denk hierbij aan een robot om onkruid te verwijderen of het aansturen van het teeltproces op basis van data. 

Krachtenbundeling door samenwerking

Om snel en effectief stappen te kunnen zetten bundelen diverse sterke netwerkorganisaties en ontwikkelmaatschappijen hun krachten om samen te werken aan de volgende punten:

  • Om de agrosector in Nederland te versterken en verduurzamen
  • Om innovatie te versnellen
  • Om acceptatie van nieuwe technologieën te vergroten
  • Om de agrosector en de technologiesector met elkaar te verbinden
  • Om het MKB te ondersteunen

Het gezamenlijke netwerk van deze partijen bevat een groot deel van de Zuid-Nederlandse ondernemingen in de agro- en higtechsector. Onder de naam agroBOTS werken  bedrijven en eindgebruikers samen aan slimme hightech- en gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders. Dit onder andere door het gezamenlijke uitvoeren van innovatie- en demonstratieprojecten.

Agrosector versterken en verduurzamen
Innovatie versnellen
Samenwerking bevorderen
Demonstratieprojecten

Actueel nieuws

Actueel nieuws

Bijeenkomsten

28 juni 2022

EUROPEAN ROBOTICS FORUM 2022

The European Robotics Forum 2022 (ERF2022), the most influential meeting of the robotics community in...

14 april 2022

Floriade Expo 2022

Op 14 april 2022 opent Floriade haar poorten een half jaar lang in Almere. Je...

8 juni 2022

Vision Robotics & Motion 2022

From top notch components to smart solutions for futureproof industrial integrated systems Na twee jaar...

31 mei 2022

Toon uw machines voor onkruidbestrijding op 31 mei

Bent u leverancier van (nieuwe) technologieën voor de onkruidbestrijding? Wilt u deze tonen aan zo’n...

25 mei 2022

Talkshow ‘Brabant Voorop in Vernieuwend Boeren

Op 8 april heeft Provinciale Staten het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 vastgesteld! Een belangrijke...

7 juni 2022

Rondje robots bij de WUR

Op 7 juni 2022 openen de faciliteiten van WUR’s Agro Food Robotics team weer de...

Inspiratie