Sorteren van en ziektedetectie in leliebollen

Achtergrond

De leliebollenteelt is een zeer arbeidsintensieve teelt. Het tekort aan arbeiders in de agrosector neemt toe en de beschikbare arbeid wordt steeds duurder. Steeds meer telers zoeken daarom naar alternatieven in de richting van automatiseren of robotiseren van hun proces. Een consortium van 9 leliebollenkwekers heeft de vraag gesteld om het sorteerproces verregaand te automatiseren. Zowel capaciteit als kwaliteit van het sorteerproces moet gewaarborgd zijn.

Voorgestelde oplossing

Brom Mechatronica wil hiervoor een modulair opschaalbare machinelijn ontwikkelen bestaande uit de volgende processtappen:

Bij alle stappen wordt de zware beworteling van leliebollen als een extra moeilijkheid gezien. Bollen blijven aan elkaar haken via wortels en het beeld kan minder informatie bevatten als er wortels in de weg hangen.

Projectdeelnemers

Brom Mechatronica

Gebundelde kracht van specialistische kennis op een breed terrein, geavanceerde technieken en state-of-the-art uitrusting voor de mechatronische machinebouw, dat is Brom Mechatronica BV, een innovatief bedrijf in Valkenswaard. Brom Mechatronica is gespecialiseerd in mechatronische systeemarchitectuur. Ze zijn gespecialiseerd in innovatie van mechatronische machines, modules en testsystemen. Met betrekking tot ontwikkeling hebben we mogelijkheden op het gebied van mechanica, dynamica, regeltechniek, elektrotechniek en software. In hun werkplaats hebben zij snelle realisatie- en testmogelijkheden. Daarmee zijn ze in staat een compleet ontwikkeltraject te verwezenlijken, van idee tot serie.

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan