Wanneer zullen we robotvloten aan het werk zien op de percelen?

Dit artikel is gebaseerd op een artikel uit Groentenieuws

Er is behoefte aan meer bedrijven die machines willen leveren en aanpassen voor verschillende producten. Meer en betere samenwerking tussen zaadbedrijven, telers en fabrikanten om nieuwe rassen te produceren die beter geschikt zijn voor machinale oogst.

Arbeid, of het gebrek daaraan, is een hot topic in de AGF-sector en geeft automatisering op de percelen, kassen en boomgaarden, maar ook in de pakstations en bij de distributie een duwtje in de rug. Maar hoe ver zijn we met robots die handmatige taken op zich nemen? Een van de onderwerpen tijdens de Britse FPC Future beurs afgelopen november was gericht op robotica en automatisering in de teelt. John Giles van Promar gaf aan dat er een noodzaak was om de productiviteit in de sector op te krikken en dat we veel zouden horen over agri-tech in de toekomst, ook al kan het niet alle uitdagingen beantwoorden waarmee de sector zal worden geconfronteerd. Daarnaast werd een praktijkvoorbeeld aangehaald van Richard Harnden van Berry Gardens. Richard Harnden besloot zeven jaar geleden om binnen zijn bedrijf automatisering te omarmen, omdat hij zag dat de beschikbaarheid van arbeid in de toekomst een steeds groter probleem zou worden. Barry Gardens heeft onder andere met Sago Robotics om projecten ontwikkeld op het gebied van oogst(voorspelling) in de aardbeienteelt.

Inmiddels is de autonome robot Thorvald op twee faciliteiten aan het werk waar de robots ’s nachts doorwerken en een UV-C-behandeling toepassen op 14 hectare zachtfruit. Ze worden ook gebruikt voor vroege detectie van ziekten en de toepassing van biologische bestrijding. De robot kan ook taken uitvoeren zoals het verwijderen van uitlopers, het onder controle houden van onkruid en het voorspellen van de oogstopbrengst. Al deze activiteiten zorgen voor een besparing van arbeidskosten. In de komende jaren staat de ontwikkeling in het teken van het oogsten van zachtfruit door de robot.

Thorvald is een robot die in een tuinbouwomgeving kan werken met de robuustheid en betrouwbaarheid die nodig is voor teelt op grote schaal. Het team werkt aan een breed scala aan tools voor Thorvald, maar momenteel ligt de focus op het ontwikkelen van een UV-behandeling tegen meeldauw bij aardbeien en wijndruiven. De robot is momenteel actief op teeltbedrijven in Noorwegen, het VK, Italië en de VS en biedt bescherming tegen echte meeldauw, waardoor aardbeien kunnen worden geteeld zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen meeldauw. Hierdoor kunnen aardbeien op een heel andere manier worden geteeld en is veel minder nood aan inputs. Terwijl de robot werkt, worden gegevens verzameld om AI te ontwikkelen die de robot nog veiliger moeten maken.

Toekomst

Het toekomstbeeld dat tijdens deze beurs werd geschetst voor het VK is ook van toepassing in Nederland. Als er geen actie wordt ondernomen zal de toekomst in de teelt erg lastig zijn. De lagere beschikbaarheid van arbeid en stijgende arbeidskosten dwingt tot verandering en de start van robotisering, maar verandering in de sector is moeilijk.

Het machinaal oogsten van sommige groenten, bijvoorbeeld koolsoorten, kan een uitdaging zijn en machines zijn duur. Ze moeten een goed rendement halen om commercieel levensvatbaar te zijn. Er zijn meer financieringsbronnen en financiële prikkels nodig zijn om telers te helpen. Covid is een voorbeeld dat we niet kunnen vertrouwen op geïmporteerde producten of arbeidskrachten van buiten de landsgrenzen. Maar ook de mentaliteit van de consument moest veranderen, de consument verwacht een bepaalde grootte of vorm van groente, maar dat maakt het oogsten met robots in sommige gevallen uitdagender.

Er werd een dringende oproep gedaan tijdens deze beurs:

Er is behoefte aan meer bedrijven die machines willen leveren en aanpassen voor verschillende producten. Een oproep tot  samenwerking tussen zaadbedrijven, telers en fabrikanten om nieuwe rassen te produceren die beter geschikt zijn voor machinale oogst.

Meer weten over robotisering en data voor de open teelten?

Meer weten over de mogelijkheden, de projecten en projectdeelnemers binnen het agroBOTS project? Neem dan contact op met Thijs Dorssers, manager Holland Robotics, thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan