Verslag > Demonstratie dag Robotisering & Precisielandbouw

Op dinsdag 4 april 2023 organiseerde Agro Praktijkcluster van CIV Groen samen met Talentoogst een demonstratieochtend robotisering en precisielandbouw bij akkerbouwer Michael Schippers uit Kamperland. Robotisering en precisielandbouw neemt in de akker- en tuinbouw een steeds belangrijkere rol in. Grondbewerking, zaaien / poten, ruggen opbouwen / aanaarden, bestrijden van ziektes en plagen, bestrijden van onkruid, oogsten: allemaal taken waarbij precisielandbouw ervoor kan zorgen dat de akkerbouwer en loonwerker van de toekomst heel anders zal gaan werken dan ze nu doet. Een robot kan daarbij werk uit handen nemen.

Enkele ondernemers en ruim negentig studenten en docenten Akkerbouw en Loonwerk van Lentiz Middelharnis en Scalda Groencollege uit Goes maakten kennis met een drietal robots: ABEMEC met de OZ en de ORIO en Trabotyx met hun Trabotyx-wiedrobot. Bioscope en Geert Hermans gaven presentaties over data-verzamelen en toepassingen hiervan in de landbouw.

De ORIO is net nieuw: er zijn er nog maar vijf van geproduceerd. Deze robot werkt volledig autonoom en is gericht op het onkruidvrij houden van diverse gewassen, zoals uien, bieten en mais. Met een variabel spoorbreedte van 1,50 – 2,25 m en werktuigbreedte van max. 3 meter kunnen er diverse werktuigen ondergehangen worden. Er is een cameragestuurde schoffelbak voor zowel tussen als in de rijen.

De OZ wordt al volop ingezet in de boomteelt en in de intensieve teelten zoals aardbeien of bloemen. Deze compacte robot helpt boeren hun percelen onkruidvrij te houden. Daarnaast kan de robot worden ingezet voor het transport van geoogste producten of het trekken van verschillende aanbouwdelen.

De Trabotyx is nog in de ontwikkelfase. Deze robot richt zich ook op het wieden, maar vooral op dat onkruid dat normaal met de hand gewied wordt omdat het zich heel dicht bij de plant bevindt. Een pneumatische arm met daaraan een mes snijdt het onkruid af, waarna een gripper het grijpt. De camera maakt het onderscheid tussen wat onkruid is en wat moet blijven staan.

Geert Hermans, Business developer High Tech NL nam de aanwezigen mee naar het loonwerkbedrijf van de toekomst. Hoe ziet het ideale bedrijf eruit? En wat is er nu al mogelijk.

Jeroen Verschoore van Bioscope vertelde over het belang van data van goede kwaliteit en hoe je deze toegankelijk kunt toepassen op je bedrijf. De Bioscope – FieldScout combineert satelliet- en dronebeelden voor gewasmonitoring om daarmee heel gericht te kunnen bemesten en gewasbeschermingsmiddelen te kunnen toepassen.

Akkerbouwer Michael Schippers vertelde over de trends op zijn bedrijf. Hoe hij het ploegen langzaam maar zeker uitgefaseerd heeft en zijn grond steeds meer met rust laat voor het beste resultaat. En welke mechanisatie hem hierbij helpt.

In korte tijd kregen alle bezoekers zo een overzicht van de stand van zaken en de (on)mogelijkheden van precisielandbouw en wat robots nu al kunnen betekenen in de landbouw. De meeste studenten vonden het super interessant om te horen en te zien wat er allemaal al kan, maar verwachten dat er nog wat doorontwikkeling nodig is voordat de robotisering volop ingezet kan worden in de akkerbouw. De liefde voor de trekker speelt daarbij ook een rol: afscheid daarvan nemen is nog een te grote stap. Het werken met data speelt al wel een belangrijke rol in het onderwijs.  Het realiseren van een reductie in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijke toepassing, waar nu al behoefte aan is en wat nu al gerealiseerd kan worden.

TalentOogst is hét loket voor werknemers, werkgevers en ondernemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op het gebied van scholing en ontwikkeling.

Praktijkcluster AGRO is een van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Onderwijs en bedrijfsleven werken samen aan het stimuleren van ondernemerschap in akkerbouw en het agrarisch loonwerk.  Groene MBO’s en de brancheorganisaties Cumela Nederland, NAJK, BO Akkerbouw en LTO Akkerbouw en Bionext werken aan praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.

Meer info: Miriam van Bree, 06-46370784 /  m.van.bree@civ-groen.nl

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan