Strijd om agrarische robots barst los. Verdrievoudiging Nederlandse agritech-markt in tien jaar mogelijk

De groei van de wereldbevolking, de schaarste aan personeel en landbouwgrond, en de noodzaak van
duurzame voedselproductie gaan de robotisering in de agrarische sector een enorme duw geven.
ABN AMRO schat de huidige wereldwijde omzet in de ‘agritech-markt’ op ruim 6 miljard euro. De
Nederlandse markt heeft daarbinnen een aandeel van 11,5 procent, vooral dankzij melk- en voerrobots. Als
bestaande knelpunten worden aangepakt, kan de Nederlandse agritech-markt in tien jaar tijd verdrievoudigen
van 715 miljoen naar 2,5 miljard euro in 2030, ofwel een gemiddelde groei van 13 procent per jaar.

De uitbraak van de coronacrisis heeft de noodzaak tot aanpassing van de voedselketen verder vergroot.
Zo zijn personeelsproblemen ontstaan doordat arbeidsmigranten vanwege de crisis huiswaarts keerden,
waardoor de oogst van diverse producten werd geraakt. Het tekort aan personeel in de agrarische
sector is overigens een structureel probleem. Al lange tijd zijn onvoldoende gekwalificeerde en
gemotiveerde arbeidskrachten beschikbaar om het werk in de land- en tuinbouw tijdig uit te voeren.

Download < hier > het volledige (nog steeds relevante) rapport van de ABN AMRO uit 2020.

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan