Smart Farming Special | Samen slimme landbouw versnellen

De recente COVID-pandemie heeft meer nadruk gelegd op voedselzekerheid en voedzaam voedsel. Tegelijkertijd moeten we zoeken naar manieren om landbouw klimaatbestendiger- en klimaatvriendelijker te maken met voldoende opbrengsten.

Smart Farming

Smart Farming speelt hier op in: enerzijds om de milieu- en klimaatimpact van landbouwactiviteiten te verminderen en daarnaast boeren in staat te stellen gewassen, vee en de agro-ecologische omgeving op het juiste moment de juiste behandeling te geven met behulp van de nieuwste technologie. Hoe kunnen technologieën de manier waarop we boeren ondersteunen? En welke kansen zien boeren?

Special

Deze Smart Farming Special is een initiatief van de Topsector Agri&Food en FME en geeft aan hoe Nederland de toepassing van technologie en transitie naar slimme landbouw – in de vollegrondslandbouw, veeteelt en aquacultuur – stimuleert en ziet. Laat je inspireren door deze special, met daarin ook verhalen vanuit het perspectief van de boer, de technologieleverancier en de ‘Dutch Diamond’.

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan