Samen de broodnodige robots ontwikkelen in agroBOTS

“Als dit soort ontwikkelingen doorbreekt, wil je vooraan zitten.”

Dit artikel is overgenomen van het bericht van Rewin

Schimmels op gewassen bestrijden met UV-C-licht; agrarisch ondernemer Ronald van Eijck ziet het wel gebeuren. Samen met de technologiebedrijven Avular en Loop Robots werkt hij aan een robot met UV-C lampen die straks autonoom over een akker moet kunnen rijden om schimmelziekten te bestrijden. “Als dit soort ontwikkelingen doorbreekt, wil je vooraan zitten.”

De samenwerking startte vorig jaar en Van Eijck heeft al een aantal overlegsessies achter de rug. Als de ICT- en technologie-experts van Avular en Loop Robots inhoudelijke discussies hebben over de techniek, dan gaat het hem soms boven de pet, erkent hij. “Maar”, zegt Van Eijck, “zonder mijn praktijkkennis en -ervaring van gewassen en akkerbouw komen ze niet ver.”

AgroBOTS: samen werken aan slimme oplossingen

Hij wil er maar mee zeggen dat de samenwerking tussen de verschillende partijen belangrijk is. “Je vult elkaar aan en daarmee kom je verder. Ik vind dit een belangrijke ontwikkeling. Het gebruik van pesticiden moet omlaag.” Het samenwerken vindt plaats onder de vlag van agroBOTS, een West-Brabants samenwerkingsverband waarin bedrijven en eindgebruikers samen werken aan slimme hightech- en gebruiksvriendelijke toepassingen voor boeren en tuinders. Dit gebeurt door het gezamenlijk uitvoeren van allerlei innovatie- en demonstratieprojecten, zoals dat waarin Van Eijck participeert. Andere projecten betreffen onder meer het verzamelen van data van akkers met drones en praktijk- en acceptatietesten met agrarische robots in verschillende teelten.

Financiële steun

Jonica de Bruijn is namens REWIN partner in agroBOTS. Zij zegt: “Het is belangrijk om de eindgebruiker – de akkerbouwer – te betrekken in een innovatieproject en zo te sturen op de juiste ontwikkelrichting. Want uiteindelijk kom je uit bij de vraag: wie koopt straks die robot? ”Agrariërs kunnen niet alle risico’s die bij een nieuwe ontwikkeling horen op hun conto nemen, zegt De Bruijn. “Daarvoor gaat het om te veel geld, te veel tijdsbesteding en een weliswaar beloftevolle, maar toch onzekere uitkomst. Daarom zijn er financiële steunprogramma’s voor dit soort innovatieprojecten.” AgroBOTS biedt deelnemers daarvoor innovatievouchers, plus toegang tot het netwerk met potentiële samenwerkingspartners, zoals datacoaches, techbedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen.

AgroBOTS van EijckNoodzaak

Het netwerk is groter dan dat van agroBOTS alleen. Er wordt namelijk intensief samengewerkt met AgriFoodInnovation (AFI), een vergelijkbaar netwerk, maar dan voor heel Brabant en ook daarbuiten. Via AFI komen er allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden in beeld, zegt De Bruijn. “Op het gebied van samenwerken, begeleiden en financiële steun.” Ze roept agrarische ondernemers op zich aan te sluiten, omdat de noodzaak om dingen slimmer te gaan doen overduidelijk is. “Bijvoorbeeld: het tekort aan arbeidskrachten is enorm, klimaatverandering – droogte – vraagt om slimme en duurzame oplossingen en het gebruik van pesticiden moet omlaag. Allemaal redenen om met robotisering, data en artificial intelligence aan de slag te gaan.”

Praktijktesten

Van Eijck zaaide onlangs een proefveld in met aardappelen, suikerbieten en sperziebonen. Medio juni vinden de eerste praktijktesten met de UV-C-robot plaats. In de ontwikkelfase van de robot was zijn praktijkkennis van belang, zegt Van Eijck: “In de eerste fase had de robot alleen lampen die vanaf boven licht afgeven. Maar bij aardappelplanten begint de schimmelvorming op het jongste, onderste blad. Dus moeten de lampen ook vanaf de zijkant licht afgeven.”

Ik roep mijn collega’s daarom op om niet afwachtend te zijn, maar aansluiting te zoeken.”

Ronald van Eijck

Enorme potentie

Het effect van de lampen op planten met een schimmelziekte is getest in een binnenomgeving en de vraag is nu wat er buiten gebeurt. Er moeten ook nog andere ontwikkelpunten getackeld worden. Wordt het een grote robot met veel capaciteit, of wordt de insteek meerdere kleine robots? De lampen vragen veel stroom en het voortbewegen van de robot ook. Hoe moeten de accu’s eruitzien? “We brengen het nu eerst low cost in de praktijk en afhankelijk van de uitkomst ontwikkelen we het verder.” Van Eijck heeft er hoge verwachtingen van. “Als dit werkt, wordt het een hele grote doorbraak en kan het gebruik van pesticiden drastisch omlaag. De potentie is enorm.”

Van Eijck: “Alleen had ik dit niet kunnen doen, daarvoor kost het te veel tijd en te veel geld. En voor de specifieke kennis heb je partners nodig. Het grote voordeel van REWIN als aanjager is dat ze binnen agroBOTS de partijen bij elkaar brengen. REWIN zorgt ook voor de administratieve kant van de subsidieaanvraag. Door dit soort samenwerkingen kom je bovendien in een andere wereld terecht. Het vergroot je kennis en inzicht en is belangrijk voor de ontwikkeling die je als ondernemer met je bedrijf doormaakt. En voor de IT’ers en andere ontwikkelaars is het prettig dat de praktijk aan tafel zit. Ik roep mijn collega’s daarom op om niet afwachtend te zijn, maar aansluiting te zoeken bij dit soort ontwikkelingen.”

Meer weten?

Geïnteresseerde agrarische ondernemers kunnen contact opnemen met programmamanager Agrofood/Biobased, Jonica de Bruijn via j.debruijn@rewin.nl of
06-30987667

De deelnemers in AgroBOTS ontvangen financiële steun vanuit de REACT EU-middelen van de Europese Commissie, via het OPZuid-programma.

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan