Logo-REACT-EU-kleur-voor-Office-PNG (1)

Medegefinancierd door de Europese Unie

Vision-deltarobot voor de bloembollenteelt

Omschrijving

Het tekort aan arbeiders in de agrosector neemt toe en de beschikbare arbeid wordt steeds duurder. Hierdoor wordt het voor bloembollentelers steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden.

Robotisering van eentonige handarbeid biedt een antwoord. Dit leidt tot kostenbesparing en efficiëntieverhoging, waardoor de teelt in Nederland kan blijven bestaan en zelfs kan groeien.

In dit project ontwikkelen Brom Mechatronica BV en Aris BV daarom een machine die bloembollen automatisch herkent met vision, ze vervolgens oppakt met een robotarm en bloembollen met de wortelzijde naar onderen in een potje plaatst. Potjes worden in een krat gezet en automatisch getransporteerd. De machine wordt in nauwe samenwerking met een geïnteresseerde bollenteler ontwikkeld.

VISION MODULE

voor herkenning van diverse typen bollen op lopende band

GEÏNTEGREERDE GEAUTOMATISEERDE VERPAKKINGSMACHINE

volledig geïntegreerd met verbeterde doorvoersnelheid

TOEPASSING VOOR VERSCHILLENDE GROENTE EN FRUIT

door toepassing van AI Computer Vision kan de besturing van de bewerkings- en inpakmachine aangepast worden voor verschillende groente- en fruittoepassingen

Over de projectdeelnemers

Gebundelde kracht van specialistische kennis op een breed terrein, geavanceerde technieken en state-of-the-art uitrusting voor de mechatronische machinebouw, dat is Brom Mechatronica BV, een innovatief bedrijf in Valkenswaard. Brom Mechatronica is gespecialiseerd in mechatronische systeemarchitectuur.

We zijn gespecialiseerd in innovatie van mechatronische machines, modules en testsystemen. Met betrekking tot ontwikkeling hebben we mogelijkheden op het gebied van mechanica, dynamica, regeltechniek, elektrotechniek en software. In onze werkplaats hebben we snelle realisatie- en testmogelijkheden. Daarmee zijn wij in staat een compleet ontwikkeltraject te verwezenlijken, van idee tot serie.

Aris is een hightechbedrijf in Eindhoven. Vanuit deze hoofdstad van Brainport Nederland ontwikkelen, onderzoeken, produceren, installeren en onderhouden wij geavanceerde vision-systemen voor agro en food. 

Aris heeft zeer ruime ervaring in de (glas)tuinbouw en vleesverwerking. Wereldwijd zijn onze camerasystemen in kassen, onderzoekslaboratoria en in food-fabrieken operationeel. Waar wetenschappelijke partners vaak niet het totaalsysteem kunnen leveren, kan Aris dat wel. We zijn in staat om geïntegreerde oplossingen te bieden, met alle bijbehorende Experiment Management software, de mechanica en de totale logistieke handling, inclusief een volledig standby-serviceapparaat.