Logo-REACT-EU-kleur-voor-Office-PNG (1)

Medegefinancierd door de Europese Unie

Data-integratie leerpercelen telers

Omschrijving

In dit project wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur van het fieldlab/praktijkcentrum precisielandbouw bij Van Den Borne Aardappelen (OPZUID 2017-2020) AFI Slimmer Telen faciliteert de AgroBots Community in het testen en demonstreren van volle grond teelten.

Dit project begint op het AFI Slimmer Telen Fieldlab Robots & Drones Reusel. Daarna is er een vervolg op de  Fruit Tech Campus Geldermalsen en uiteindelijk op Early adopters leerpercelen van aangesloten telers binnen de Agrobots Community.

In dit project is een samenwerking tussen het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Beijer Automotive ZLTO en KNP.

VERZAMELEN VAN WERK- EN PRESTATIEDATA

DATADISTRIBUTIE DICHT BIJ DE BRON

INZIEN VAN DATA

Inzien van data op Kritische Prestatie Indicatoren

Over de projectdeelnemers

ZLTO is de vereniging van en voor 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.


Als belangenvereniging zijn we de schakel tussen boeren en tuinders, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. We werken hard om perspectief te creëren en te behouden voor agrarisch ondernemers. Ook bundelen we de krachten van onze leden en stimuleren we samenwerking en innovatie in de land- en tuinbouw.