AGROBOTS@WORK

Het doel van AgroBots at Work is om de acceptatie en gebruik van agrobots onder telers te vergroten. Vijf telers nemen een agrobot in gebruik in hun teeltpraktijk. Zij experimenteren, ervaren, werken en leren in intensieve samenwerking met de technologieleveranciers. De technologie wordt geoptimaliseerd op basis van de ervaringen in de praktijk; de impact van de robot op het boerenbedrijf (in termen van kostenbesparing, tijdsbesparing en effect op de kwaliteit) wordt gekwnatificeerd. De vijf boeren nemen een ambassadeursrol in richting andere telers.

 

Pixelfarming Robotics is betrokken als provider van de robottechnologie waarmee de vijf telers binnen dit project aan het werk gaan. Omdat elke teelt anders is en dit een grote invloed heeft op de gebruikssituatie én de impact van de robot, zijn vijf uiteenlopende telers geselecteerd voor dit project

Teelt:

  • Wortelen
  • Mixed cropping en strokenteelt
  • Dahlia’s
  • Uien
  • Cichorei en suiker

Omdat elke teelt anders is en dit een grote invloed heeft op de gebruikssituatie en de impact van de robot, zijn vijf uiteenlopende telers geselecteerd voor dit project. In dit project werken de deelnemers samen met associatiepartner Pixelfarming Robotics.

Projectdeelnemers

BioTrio

BioTrio is een innovatief biologisch akkerbouwbedrijf in Langeweg, Noord-Brabant. Op 135 hectare werken Kees van Beek en Jaap Korteweg samen om duurzame eneerlijke producten te telen. In de uitgestrekte polders werken wij met zorg voor de bodem, natuur en het milieu. Zo zorgen wij dat het vruchtbare land bewaard blijft voor toekomstige generaties.Het is ons streven om duurzaam te telen op moderne en grootschalige wijze.En met succes!De provincie Noord-Brabant riep BioTrio in juli 2016 uit tot winnaar van de Agrofoodpluim.De jury prees de duurzame bedrijfsvoering, actieve kennisdeling en zette BioTrio neer als een voorbeeld voor akkerbouwers die willen omschakelen naar biologische landbouw..

J. Huiberts en Zn.

Al vele jaren teelde John tulpen, narcissen, krokussen en andere bolgewassen. In februari 2013 is CJ Huiberts en Zn begonnen met een meer duurzame bloembollenteelt. In de afgelopen jaren was duidelijk geworden dat niet alle ziektes en plagen met chemische middelen bestreden kunnen worden. Ziektes bleven steeds weer de kop opsteken. Dit vraag om een andere weg van met de natuur samenwerken in plaats van de natuur te bestrijden. Inmiddels is de stap gemaakt van duurzame teelt naar biologische teelt. CJ Huiberts en Zn is SKAL gecertificeerd.

VOF van der Spek

VOF van der Spek is in 2011 opgericht door Ewoud en Corina van der Spek. De zorgboerderij boert biologisch en werkt met Demeter producten, omdat de Demeter producten door een minder gejaagde groei nog meer waardevolle stoffen bevatten. In de Demeter filosofie past ook een sociaal karakter. We ontvangen 10 cliënten met een verstandelijke beperking op onze zorgboerderij.

Onze werkwijze is biologisch dynamisch, we gebruiken dierlijke biologische mest van De Regte Heide, en experimenteren met het toedienen van eigen gras als meststof om zo de kringloop sluitend te krijgen. Verder passen we de biologische dynamische preparaten toe om de voedingswaarde nog meer te laten toenemen. We maken deze zelf in een biologische dynamische studiegroep, bijvoorbeeld kamille. We telen onder andere aardappelen, uien, pompoen, wortel, knolselderij.

Oomen Akkerbouw

Oomen Akkerbouw is onderdeel van Landbouwbedrijf  Oomen CV. Het bedrijf bestaat uit een akkerbouw- en een loonwerktak. Het bedrijf is in eigendom van Ard-Jan en Diny Oomen. Beiden zijn geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf en zijn afgestudeerd aan de HAS Den Bosch. Ard-Jan en Diny hebben twee jonge kinderen: Martijn en Stefan.

Vrienden van Velhorst

De gezamenlijke missie van Natuurmonumenten en Vrienden van Velhorst is het duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten, waarbij wij mensen en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren. Wij willen een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw d.m.v.:

  • het toepassen van natuurinclusieve- en kringlooplandbouw,
  • het telen van gezonde biologische producten,
  • zorg dragen voor de bodem, natuur en landschap,
  • een goed verdienmodel op basis van een korte keten,
  • het betrekken van de burger en boeren bij ons bedrijf.

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan