Privacyverklaring

Oogst zoals je innoveert!

Vereniging High Tech NL (hierna genoemd High Tech NL) is eigenaar van de AgroBOTS website en respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. High Tech NL en haar AgroBOTS partners verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening.

High Tech NL of een van haar AgroBOTS partners verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je bedrijf lid is van een partner, je gebruikmaakt van onze diensten, omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat je stakeholder van ons bent.

Persoonsgegevens die wij of onze AgroBOTS partners verwerken zijn:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• Functie
• Bedrijf

Overige persoonsgegevens die je via correspondentie of telefonisch actief via de AgroBOTS website hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit.

High Tech NL en haar AgroBOTS partners verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als High Tech NL bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt High Tech NL van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

High Tech NL draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

High Tech NL heeft, gezien de aard en de beperkte omvang van de verwerkingen, gekozen om geen FG te benoemen maar een privacy officer benoemd. Deze functie wordt vervuld door Willem Endhoven, en te bereiken via het e-mailadres info@hightechnl.nl.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan