agroBOTS@work | Wortelen

agroBOTS demoprojecten

Projectomschrijving

Een aantal projecten zijn gericht op het in de praktijk gebruiken van een agrobot. Middels een intensieve samenwerking met de technologieleveranciers gaan telers experimenteren, werken en leren met deze robots. De technologie wordt geoptimaliseerd op basis van deze praktijkervaringen. Daarnaast wordt de impact van de robot op het boerenbedrijf, op het gebied van kostenbesparing, tijdsbesparing en effect op de kwaliteit, gekwantificeerd.

Door deze intensieve samenwerking versnelt de innovatie. De telers krijgen de juiste tools om chemievrije teelt te stimuleren en de technologie wordt gezamenlijk ontwikkeld waardoor er betere aansluiting is tussen technologie en marktgebruik en -behoefte.

Omdat elke teelt anders is en dit een grote invloed heeft op de gebruikssituatie én de impact van de robot, worden vijf scenario’s met verschillende gewassen opgenomen in dit project.

agroBOTS@work Wortelen

Op dit moment vindt de het verwijderen van de onkruid bij de teelt van spinazie en wortelen nog veelal manueel plaats. In dit project gaat BioTrio de Robot One toepassen ter vervanging van deze manuale arbeid.

Deliverables

Succesvol toepassen van de agro Robot One in deze teelt ter vervanging van de handmatige onkruidbestrijding, door 80% reductie van handmatige arbeid bij gelijkblijvende onkruiddruk

Kerngegevens

Segment: Biologische industrieteelt

Teelt: Wortelen

Projectdeelnemers

BioTrio

BioTrio is een innovatief biologisch akkerbouwbedrijf in Langeweg, Noord-Brabant. Op 135 hectare werken Kees van Beek en Jaap Korteweg samen om duurzame eneerlijke producten te telen. In de uitgestrekte polders werken wij met zorg voor de bodem, natuur en het milieu. Zo zorgen wij dat het vruchtbare land bewaard blijft voor toekomstige generaties.Het is ons streven om duurzaam te telen op moderne en grootschalige wijze.En met succes!De provincie Noord-Brabant riep BioTrioin juli 2016 uit tot winnaar van de Agrofoodpluim.De jury prees de duurzame bedrijfsvoering, actieve kennisdeling en zette BioTrio neer als een voorbeeld voor akkerbouwers die willen omschakelen naar biologische landbouw.

Bekijk de overige demoprojecten

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan