agroBOTS@work | mixed crops

agroBOTS demoprojecten

Projectomschrijving

Een aantal projecten zijn gericht op het in de praktijk gebruiken van een agrobot. Middels een intensieve samenwerking met de technologieleveranciers gaan telers experimenteren, werken en leren met deze robots. De technologie wordt geoptimaliseerd op basis van deze praktijkervaringen. Daarnaast wordt de impact van de robot op het boerenbedrijf, op het gebied van kostenbesparing, tijdsbesparing en effect op de kwaliteit, gekwantificeerd.

Door deze intensieve samenwerking versnelt de innovatie. De telers krijgen de juiste tools om chemievrije teelt te stimuleren en de technologie wordt gezamenlijk ontwikkeld waardoor er betere aansluiting is tussen technologie en marktgebruik en -behoefte.

Omdat elke teelt anders is en dit een grote invloed heeft op de gebruikssituatie én de impact van de robot, worden vijf scenario’s met verschillende gewassen opgenomen in dit project.

agroBOTS@work Mixed Crops

Deliverables

Succesvol toepassen van de agro Robot One in deze teelt ter vervanging van de handmatige onkruidbestrijding, door 80% reductie van handmatige arbeid bij gelijkblijvende onkruiddruk.

Kerngegevens

Segment: Biologische industrieteelt

Teelt: Wortelen

Projectdeelnemers

Vrienden van Velhorst

De gezamenlijke missie van Natuurmonumenten en Vrienden van Velhorst is het duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten, waarbij wij mensen en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren. Wij willen een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw d.m.v.:

  • het leveren van gezonde biologische producten,•zorg dragenvoor de bodem, natuur en landschap,
  • een goed verdienmodel op basis van een korteketen,
  • het betrekken van de burger bij de processen.Inbreng
  • Onkruidbeheersing in percelen met mixed cropping en strokenteelt

Bekijk de overige demoprojecten

Direct contact

Heb jij als agrariër een vraag, probleem of wil je gewoon meer informatie over agrarische robotica oplossingen? Neem dan contact op via dit formulier.

"*" geeft vereiste velden aan