Logo-REACT-EU-kleur-voor-Office-PNG (1)

Medegefinancierd door de Europese Unie

Lezingenreeks Tech en Tuinboon

In de lezingenreeks Tech en Tuinboon gaan we in op de verschillende uitdagingen robotica in de landbouw met zich mee brengt.

We kijken aan de hand van verschillende thema’s hoe technologie en biologie en plantenteelt op elkaar kunnen aansluiten. Met de thema’s volgen we de de cyclus van het boerenbedrijf.

Op deze pagina vind je een terugblik van de lezingen zijn reeds geweest zijn en een overzicht van de meest gestelde vragen. 

Terugblik van vorige bijeenkomsten

Meest gestelde vragen

Bouwplannen en zaaien

Uit onderzoek van de WUR blijkt dat intercropping en slim combineren van planten er een 16-29% hogere opbrengst per hectare kan worden behaald voor de boer met 19-36% minder gewasbeschermingsmiddelen. Uitdagingen zoals in het artikel worden benoemd zijn: lichtere machines, acceptatie door boeren en het vinden van de beste combinaties en locaties van planten.

https://www.wur.nl/en/news-wur/Show/Intercropping-increases-agricultural-yield-while-reducing-the-use-of-fertilisers.htm

 

1 op 8 bouwplan is inderdaad na 8 jaar weer hetzelfde gewas terug. Vaak wordt een 1 op 3 of 1 op 4 bouwplan gehanteerd

Een strook kan 3 meter breed zijn en 100 tot 500 meter lang, afhankelijk van de lengte van het perceel. Bedbreedte kan ook 12 meter zijn of 15 meter. Stroken teelt is vnl. in onderzoek. Dit is nog geen gemeengoed bij akkerbouwers. Enkele telers zijn er al wel mee aan de gang in praktijk (Erf BV, Cornelis Mosselman)

Rotorkopeggen, sneleggen, spitten, ploegen, culteren, verkruimelen , valse zaaibedden (geen eigen machine, maar je legt je zaaibed al klaar waardoor onkruid kan opkomen en daarna bewerk je die nog een keer wat dan je echte zaaibed wordt waarin je gaat zaaien) en nog veel meer. Ook weer afhankelijk van de soort grond

Drijfveren voor mechanisatie

Uitdaging is om stap voor stap de basis te bouwen voor deze ontwikkelingen. Direct van ‘klassieke’ teelt, naar volledig autonome robotica met AI/precisieteelt en pixelcropping is een enorme stap. Welke stappen kunnen we beheerst nemen? Gewas- en ziekte- en plaagherkenning en monitoring zou een mooie eerste stap zijn. Dit kan bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen reduceren.

Deelnemer met achtergrond in mechatronica:

Techneuten opgeleid om problemen op te lossen, als je ze maar ziet. Problemen uit de landbouw zijn vaak toch niet direct zichtbaar, het zijn vooral machinebouw problemen. Tussen de regels door zie ik nu een hoop aanknopingspunten waar we met robotica mee aan de slag zouden kunnen zoals dat stroken verschillende afmetingen zijn en dat de grootte van de machines vaak een beperking is. Miniaturisering en elektrificatie die nu in de mobiliteitssector van toepassingen zijn kunnen hier een mooie toevoeging leveren.

 

Uitdagingen voor technologie in landbouw

Strokenteelt vergt meer specialisatie en aanpassing van machines. Hier liggen kansen voor nieuwe machines / robots. Fijner telen kan ook, dan ga je naar Pixelfarming en dus een nog grotere biodiversiteit. (zie artikelen voor achtergrond informatie)

Voedselbossen zijn naast bossen in verschillende hoogtelagen ook open vlaktes om daar graan en groenten te kweken. De meeste voedselbossen nu zijn eigenlijk voedselbos tuinen. Om een onderscheid te maken, voedselbossen zien we meer als kleinschalig en lokaal. Agroforestry wordt als term meer gebruikt als het gaat om een professionelere manier. Hierbij is mechanisatie wel een uitdaging en zijn oplossingen nodig om dit als een serieus alternatief voor de reguliere landbouw in te zetten. In de toekomst; mechanisatie die kan herinneren wat er hangt en zelf kan plukken kan interessant zijn. AI is hierin belangrijk om in te schatten en te voorspellen wat de groei is van bomen en klimaat(verandering). Tech kan hierin een belangrijke bijdrage leveren aan hogere opbrengsten.

 

Artikel: https://www.wur.nl/nl/project/5-vragen-over-Agroforestry-bomen-en-landbouw-op-een-perceel.htm
Wikipedia informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Agroforestry

 

Er rijden op dit moment wel al kleine robotten rond op de velden, maar de focus ligt nog vooral op de mechanisatie van huidige systemen.

Boerderij van de toekomst. Er zijn er een paar in NL. Hier worden alle nieuwste ontwikkelingen getest en geprobeerd deze in praktijk te brengen. Lelystad maakt onderdeel uit van Wageningen Universiteit. In Zuid NL heb je Jacob v.d. Borne. Hier kunnen veel nieuwe technieken uitgeprobeerd en gevalideerd worden.

Technologie en Biologie Ontwikkelingen

Uitdaging is om stap voor stap de basis te bouwen voor deze ontwikkelingen. Direct van ‘klassieke’ teelt, naar volledig autonome robotica met AI/precisieteelt en pixelcropping is een enorme stap. Welke stappen kunnen we beheerst nemen? Gewas- en ziekte- en plaagherkenning en monitoring zou een mooie eerste stap zijn. Dit kan bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen reduceren.

Aankomende thema's

No data was found