Projectomschrijving

Akkerbouwers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om de akker te schonen van begroeiing. Deze middelen zijn mogelijk kankerverwekkend en ook slecht voor nuttige insecten zoals bijen. Ze worden daarom de komende jaren in meer en meer Europese landen verboden. Daarnaast wordt handmatig geschoffeld wanneer onkruid tussen het gewas groeit: een arbeidsintensief proces. Demcon en Odd.Bot werken binnen dit project aan een alternatief voor chemisch of handmatig schoffelen. Trekkers met een cultivator kunnen prima een gehele akker machinaal ontdoen van onkruid, maar voor het vervangen van de menselijke arbeid zijn aanzienlijk minder alternatieven beschikbaar. De benodigde precisie en snelheid van handelen vereisen robotische oplossingen om de mens kosteneffectief te kunnen vervangen. De schoffelkop moet in staat zijn om op snelheden van 1 tot 3 m/s te schoffelen met grote precisie. Daarom ontwikkelt Demcon in dit project een slimme schoffelkop met daarin beeldherkenning voor het ontwijken van de gewenste planten en een robotische schoffel die mechanisch het onkruid verwijdert. Het principe van schoffelen wordt vervolgens vergeleken met het in de grond drukken van onkruid welke de Weed Whacker gebruikt.

Segment: Onkruidbestrijding

Teelt: Diverse

Projectdeelnemers
DEMCON
Odd.bot

DEMONSTRATOR SLIMME SCHOFFLKOP 1

Schoffelen bij voertuigsnelheid van 1m/s te schoffelen met 10mm nauwkeurigheid

FRAMEWORK SLIMME SCHOFFLKOP 1

Schoffelen bij voertuigsnelheid van 3m/s te schoffelen met20mm nauwkeurigheid

VERGELIJKING PRESTATIES SCHOFFELEN

Bij schoffelen (schoffelkop) of in de grond drukken (Weed Whacker)

Over de projectdeelnemers

DEMCON werkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de markten aerospace, agri & food, defense & security, energy, high-tech systems & materials, life sciences & health, smart industry en water & maritime. Dat doen we door het ontwikkelen, produceren en leveren van hoogwaardige technologie en innovatieve producten.

Het terugdringen van chemische onkruid bestrijdingsmiddelen is een wereldwijde uitdaging. Odd.bot gelooft dat alleen een robotoplossing deze uitdaging op grote schaal goed kan aanpakken. Met de ontwikkeling van Weed Whacker brengt Odd.bot een  een oplossing voor een duurzame landbouwcultuur.