Projectomschrijving

Het doel van het project AgroBots at Work is om de acceptatie en gebruik van agrobots onder telers te vergroten. Vijf telers nemen een agrobot in gebruik in hun teeltpraktijk. Zij experimenteren, ervaren, werken en leren in intensieve samenwerking met de technologieleveranciers. De technologie wordt geoptimaliseerd op basis van de ervaringen in de praktijk; de impact van de robot op het boerenbedrijf (in termen van kostenbesparing, tijdsbesparing en effect op de kwaliteit) wordt gekwantificeerd. De vijf boeren nemen een ambassadeursrol in richting andere telers. 

Pixelfarming Robotics is betrokken als provider van de robottechnologie waarmee de vijf telers binnen dit project aan het werk gaan.

Omdat elke teelt anders is en dit een grote invloed heeft op de gebruikssituatie én de impact van de robot, zijn vijf uiteenlopende telers geselecteerd voor dit project:

Segment: Onkruidbestrijding

Teelt:

  • Wortelen
  • Mixed cropping en strokenteelt
  • Dahlia’s
  • Uien
  • Cichorei en suik

Projectdeelnemers
Omdat elke teelt anders is en dit een grote invloed heeft op de gebruikssituatie én de impact van de robot, zijn vijf uiteenlopende telers geselecteerd voor dit project:

BioTrio
Landgoed Velhorst
CJ Huiberts en Zn
VOF van der Spek
Oomen Akkerbouw
Pixelfarming Robotics

TOEPASSEN ROBOT ONE

Succesvol toepassen van de agro Robot One in deze teelt ter vervanging van de handmatige onkruidbestrijding,

80% REDUCTIE HANDMATIGE ARBIED

80% reductie van handmatige arbeid bij gelijkblijvende onkruiddruk

Over de projectdeelnemers

BioTrio is een innovatief biologisch akkerbouwbedrijf in Langeweg, Noord-Brabant. Op 135 hectare werken Kees van Beek en Jaap Korteweg samen om duurzame eneerlijke producten te telen. In de uitgestrekte polders werken wij met zorg voor de bodem, natuur en het milieu. Zo zorgen wij dat het vruchtbare land bewaard blijft voor toekomstige generaties.Het is ons streven om duurzaam te telen op moderne en grootschalige wijze.En met succes!De provincie Noord-Brabant riep BioTrioin juli 2016 uit tot winnaar van de Agrofoodpluim.De jury prees de duurzame bedrijfsvoering, actieve kennisdeling en zette BioTrio neer als een voorbeeld voor akkerbouwers die willen omschakelen naar biologische landbouw.

CJ Huiberts en Zn
Al vele jaren teelde John tulpen, narcissen, krokussen en andere bolgewassen. In februari 2013 is CJ Huiberts en Zn begonnen met een meer duurzame bloembollenteelt. In de afgelopen jaren was duidelijk geworden dat niet alle ziektes en plagen met chemische middelen bestreden kunnen worden. Ziektes bleven steeds weer de kop opsteken. Dit vraag om een andere weg van met de natuur samenwerken in plaats van de natuur te bestrijden. Inmiddels is de stap gemaakt van duurzame teelt naar biologische teelt. CJ Huiberts en Zn is SKAL gecertificeerd.

agroBOTS demoprojecten

agroBOTS@work

Projectomschrijving

Een aantal projecten zijn gericht op het in de praktijk gebruiken van een agrobot. Middels een intensieve samenwerking met de technologieleveranciers gaan telers experimenteren, werken en leren met deze robots. De technologie wordt geoptimaliseerd op basis van deze praktijkervaringen. Daarnaast wordt de impact van de robot op het boerenbedrijf, op het gebied van kostenbesparing, tijdsbesparing en effect op de kwaliteit, gekwantificeerd.

Door deze intensieve samenwerking versnelt de innovatie. De telers krijgen de juiste tools om chemievrije teelt te stimuleren en de technologie wordt gezamenlijk ontwikkeld waardoor er betere aansluiting is tussen technologie en marktgebruik en -behoefte.

Omdat elke teelt anders is en dit een grote invloed heeft op de gebruikssituatie én de impact van de robot, worden vijf scenario’s met verschillende gewassen opgenomen in dit project.

agroBOTS@work

Op dit moment vindt de het verwijderen van de onkruid bij de teelt van spinazie en wortelen nog veelal manueel plaats. In dit project gaat BioTrio de Robot One toepassen ter vervanging van deze manuale arbeid.

Deliverables

Succesvol toepassen van de agro Robot One in deze teelt ter vervanging van de handmatige onkruidbestrijding, door 80% reductie van handmatige arbeid bij gelijkblijvende onkruiddruk

Kerngegevens

Projectdeelnemers

BioTrio

BioTrio is een innovatief biologisch akkerbouwbedrijf in Langeweg, Noord-Brabant. Op 135 hectare werken Kees van Beek en Jaap Korteweg samen om duurzame eneerlijke producten te telen. In de uitgestrekte polders werken wij met zorg voor de bodem, natuur en het milieu. Zo zorgen wij dat het vruchtbare land bewaard blijft voor toekomstige generaties.Het is ons streven om duurzaam te telen op moderne en grootschalige wijze.En met succes!De provincie Noord-Brabant riep BioTrioin juli 2016 uit tot winnaar van de Agrofoodpluim.De jury prees de duurzame bedrijfsvoering, actieve kennisdeling en zette BioTrio neer als een voorbeeld voor akkerbouwers die willen omschakelen naar biologische landbouw.

Bekijk de overige demoprojecten