Logo-REACT-EU-kleur-voor-Office-PNG (1)

Medegefinancierd door de Europese Unie

Agri Sky Box: registratie middels drones

Omschrijving

Precisielandbouw zorgt voor efficiënter en milieuvriendelijker gewassen verbouwen. Deze techniek kan pas worden ingezet als er genoeg data beschikbaar is over de huidige toestand van het land. Hoe beter de data hoe meer mogelijkheden om AI in te zetten om precisie technieken toe te passen.

Een van de beste databronnen hiervoor is visuele en spectrale beelden van de landbouwgrond. Op basis van deze beelden kunnen er taakkaarten gemaakt worden, die de boer kan gebruiken om zijn land efficiënter te besproeien of bemesten. Dat zorgt voor een hogere opbrengst tegen lagere kosten. Momenteel worden deze beelden op twee manieren gemaakt. Bij onbewolkt weer wordt data uit satellietbeelden gebruikt. Bij bewolking gebruikt men drones. Het voordeel van drone-opnames boven de satellietbeelden is dat deze beelden een hogere resolutie hebben. Hierdoor kunnen de individuele eigenschappen van de planten worden vastgesteld. Dit is handig bij de precisielandbouw.

In dit project ontwikkelt Tective samen met Praktijkcentrum voor Precisielandbouw drone-boxen die:

  • Een digitale vliegroute te ontvangen en door te geven aan de drone.
  • Drones automatisch te kunnen laten opstijgen en landen.
  • De verzamelde dronebeelden naar de cloud te kunnen sturen.
  • Drones automatisch mee te kunnen opladen.
  • Drones te beschermen tegen de verschillende weersinvloeden.
  • Het maken of beschikbaar stellen van een systeem dat de taakkaarten op basis van de beschikbare drone-beelden kan maken.
  • Het maken of beschikbaar stellen van een online platform om de taakkaarten te kunnen downloaden.

GEÏNTEGREERDE AGRI SKYBOX

voor het opslaan, laden, landen en laten opstijgen van drones

ONLINE PLATFORM

Dat de boer gebruiken voor het downloaden van zijn taakkaarten

AUTONOME DRONE

die bij een akkerbouwer van ongeveer 100 hectare volledig mee kan draaien in proces. Wat uiteindelijk zorgt voor een drone-netwerk door heel Noord-Brabant.

Over de projectdeelnemers

Tective gelooft dat de juiste sensorgegevens helpen de efficiëntie van boerderijen te verbeteren. Of te helpen bij zoek- en reddingsacties, te helpen bij onderhoudsinspectie van infrastructuur en nog veel meer. Als elke boer, bedrijf en wetshandhavingsinstantie echter zijn eigen drone koopt en bestuurd, is dat niet alleen te duur, maar ook onnodig! Wij geloven dat een gedeelde, service-based infrastructuur de juiste keuze is.

Ons doel is om sensordata van drones toegankelijk en betaalbaar te maken voor onze klanten. Met een eenvoudige 3-stappenaanpak geloven we dat dit mogelijk is. Met een netwerk van SkyHive’s is er altijd een bij de klant in de buurt. Zodat een klant binnen 10 minuten  de realtime (sensor)informatie heeft om een slimme beslissing te nemen.