Toon uw machines voor onkruidbestrijding op 31 mei

Bent u leverancier van (nieuwe) technologieën voor de onkruidbestrijding? Wilt u deze tonen aan zo’n 600 biologische en gangbare akkerbouwers en loonwerkers? Meld u dan aan voor een demo tijdens de Future Farming & Food Experience op 31 mei.

Op 31 mei organiseren de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) en Wageningen Universiteit & Research (WUR) het nieuwe evenement Future Farming & Food Experience op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Het overkoepelende thema van het evenement is moderne en toekomstbestendige onkruidbestrijdingstechnieken met minder gewasbeschermingsmiddelen en minder arbeid. Een aansprekend thema dat steeds actueler wordt door het inperken van toegelaten middelen en het schreeuwende tekort aan arbeidskrachten voor wiedwerkzaamheden.

De dag is bedoeld om biologische en gangbare akkerbouwers, en loonwerkers en ook andere geïnteresseerden te laten zien wat er al kan op het vlak van mechanische onkruidbestrijding, elektrocutie van onkruiden, spot sprayen en veldrobots. Dit betekent dat er talrijke demo’s zijn van zowel prototypes als commercieel beschikbare machines. Zo wordt er onder meer geschoffeld met cameraschoffels in suikerbieten en wortelen, onkruiden geëlektrocuteerd met twee typen machines en aardappelopslag bestreden met innovatieve spuittechniek en gerobotiseerde technieken. Daarnaast zijn er stands met concepten en technieken voor duurzame en plaatsspecifieke onkruidbeheersing.

Kennisuitwisseling en excursie

Naast de doorlopende demonstraties van moderne onkruidbestrijdingstechnieken zijn er dialoogsessies voor kennisuitwisseling rondom de thema’s bemesting, technologie/data, verdienmodellen en gewasbescherming. Ook is het mogelijk voor bezoekers en exposanten om te speeddaten met specialisten van onder meer Bayer Crop Science, Rabobank, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de WUR over bijvoorbeeld de toelating van middelen, financiering en subsidies voor innovaties en praktijkonderzoek van nieuwe onkruidbestrijdingsmethoden.

Voor geïnteresseerden worden er tevens debatten georganiseerd waarbij de uitwisseling van kennis en standpunten rondom bijvoorbeeld toekomstbestendige bouwplannen en strokenteelt met specialisten van de Boerderij van de Toekomst centraal staat. Vanzelfsprekend is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een korte excursie naar de nabijgelegen percelen van de Boerderij van de Toekomst en de bijbehorende mechanisatie te aanschouwen.
Mede dankzij het uitgebreide aanbod en de uitgekiende timing hoopt de organisatie zo’n 600 akkerbouwers en loonwerkers te verwelkomen. Tijdens de dag kunnen bezoekers en exposanten op het Foodplein kennismaken met bekende en ook nieuwe gerechten voorkomend uit duurzame teelten.

Klik op de link voor meer informatie en aanmelden

Eventgegevens