Logo-REACT-EU-kleur-voor-Office-PNG (1)

Medegefinancierd door de Europese Unie

Hartelijk dank voor uw registratie voor de lezing ’teeltplan en zaaien’ binnen de lezingenreeks ‘Tech en Tuinboon; Een brug tussen boer en techneut’ . Wij begroeten u graag online op dinsdag 23 november om 20.00 uur.

Er wordt een automatische bevestiging verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. De inloggegevens voor de lezing ontvangt u uiterlijk 24 uur voorafgaand via de e-mail.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het agroBOTS project. Deze bijeenkomt wordt mede mogelijk gemaakt door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland OPZuid Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.